• Fem nye, tiltalande leilegheiter på Søreide - klar for innflytting!

    Leilegheitene har livsløpstandard og ligg i et spennande og veksande bustadområde på Søreide.
    Nyt stillheita på terrassen i rolege og landlege omgivnader.

    Finn din bustadEg ønskjer å få tilsendt prospekt

Vil du kontaktast av meglar?

Meld interessa di her!

Fire leilegheiter er seld, ei er framleis tilgjengeleg.